Trápia Vás vysoké náklady?
Ako zvýšiť zisk?

Náklady

Náklady podniku sú peňažným vyjadrením účelne vynaložených podnikových výrobných faktorov, ktoré účelovo súvisia s uskutočňovaním predmetu činnosti podniku.

Trápia Vás vysoké náklady?

Veľký význam v znižovaní nákladov je predovšetkým v tom, že sme schopní zabezpečiť vyšší objem podnikových výkonov pri využití rovnakého množstva zdrojov.

Zdroje znižovania nákladov sú možnosti, ktoré neboli využité a pri ich odkrývaní musíme myslieť na ich vzájomnú súvislosť. Skrátenie výrobných časov znamená rozšírenie kapacity, úspory v spotrebe materiálu znamenajú úspory v množstve spotrebovanej minulej práce.

Úspory v spotrebe paliva, mazadiel, elektrickej energie a nakoniec aj úspory v doprave znamenajú spravidla zmenšenú spotrebu materiálu
Ing. Ján Šáli

Máte prehľad o Vašich nákladoch?

Náklady sa veľakrát stotožňujú s pojmom výdavky. Tieto dva pojmy sa však od seba obvykle odlišujú a to časovými a vecnými rozdielmi, zatiaľ čo

výdavky – vznikajú v okamihu úhrady a predstavujú úbytok finančných prostriedkov podniku,

náklady – vznikajú v okamihu spotreby, znamenajú použitie zdrojov na určité výkony a sú to vlastne vstupy do podnikového transformačného procesu, ktoré označujeme „inputy“
Ing. Ján Šáli

Radi by Ste si zvýšili zisk?

Ekonomická efektívnosť podniku je vyjadrená účelným priebehom jeho činnosti a je spojená so zásadami, ako sú: spoločenská užitočnosť výroby a hospodárnosť.

Efektívnosť podniku vystihuje činnosť, pri ktorej podnik používa také spojenie vstupov, že žiadnym iným spojením nemôže dosiahnuť vyššie množstvo výstupov.

O efektívnej hospodárskej činnosti môžeme hovoriť vtedy, keď sa realizuje na vysokej technickej a technologickej úrovni, zatiaľ čo výrobné faktory sa používajú čo najúspornejšie a realizácia výstupov prináša primeraný zisk
Ing. Ján Šáli

Máme pre Vás riešenia

na optimalizáciu nákladov. 
Veľký význam v znižovaní nákladov je predovšetkým v tom, že sme schopní zabezpečiť vyšší objem podnikových výkonov pri využití rovnakého množstva zdrojov.

Zdroje znižovania nákladov sú možnosti, ktoré neboli využité a pri ich odkrývaní musíme myslieť na ich vzájomnú súvislosť.

Skrátenie výrobných časov znamená rozšírenie kapacity, úspory v spotrebe materiálu znamenajú úspory v množstve spotrebovanej minulej práce. Úspory v spotrebe paliva, mazadiel, elektrickej energie a nakoniec aj úspory v doprave znamenajú spravidla zmenšenú spotrebu materiálu.

Hodinová konzultácia zdarma

+421 948 105 800

SALinvest spol. s r.o.

  Nezábudkova 6,

960 01 Zvolen

  +421 948 105 800

  jan.sali@salinvest.sk

www.salinvest.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:8843/S

Chránime prírodu

logisticky audit obrazok zem

Kde nás nájdete ?

Komora audítorov

člen Slovenskej Komory logistických auditorov KLA
Ing. Ján Šáli

© 2016 SALinvest spol. s r.o..All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.

Search