Meníme potenciál firiem na energiu rozvoja a rastu

to znamená pomáhame zvýšiť zisk, zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov, minimalizovať enviromentálne zaťaženie.

Naše návrhy sú

Rýchlo realizovateľné

Už o mesiac môžete pracovať efektívnejšie.

Vyvážené

Najvyššia možná hodnota za peniaze.

Individuálne

Analýza a riešenia špeciálne zostavené pre Vaše potreby. Dobré a fungujúce procesy zachováme a nedostaky odstránime.

Komplexné

S citlivým a dôsledným ohľadom na všetky súčinosti metódou globálneho optima zo zodpovednosťou za výsledok.
Život prináša neustále niečo nové preto proces tvorenia v logistike :
  • analýza,
  • projekt ,
  • realizácia  
je vždy posunutý v čase s inými zadávacími podmienkami. Naše riešenia sú navrhované aj s potenciálom pre rýchlu a efektívnu zmenu – prispôsobenie sa novej situácii.
 

Každý klient je pre nás dôležitý

preto k projektom optimalizácie pristupujeme zodpovedne a s plným nasadením. Naše riešenie podrobujeme neustálemu prehodnocovaniu tak, aby výsledný efekt po realizácii zabezpečil maximálny možný úžitok všetkým .

Členovia nášho tímu si zvolil za povinnosť v každej etape projektu vnímať potreby klienta, jeho potenciály a neustále sa snažiť o čo najlepší výsledok. Chceme byť hrdý na každé jedno riešenie ktoré klientovi navrhneme a zrealizujeme.

Preto zapájame do riešenia aj kompetentných ľudí klientov a využívame synergický efekt , pre excelentný výsledok. My prinášame klientom iný uhol pohľadu, skúsenosti z niekoľko ročnej práce na iných projektoch klient detailné poznanie svojich procesov a ich úskalia. My spoznávame klienta a generujeme možné riešenia .

Spolu vyberáme najvhodnejšie varianty pre realizáciu. Pre dosahovanie špičkových výsledkov v oblasti logistiky sme si zvolili cestu neustáleho vzdelávania sledovania trendov vo všetkých dotknutých oblastiach tak aby :

  • naše riešenia boli vždy podporou pre dosahovanie cieľov 
  • klient dostal za svoje peniaze a investovaný čas maximum, čo vie poskytnúť trh za čo najkratší čas

Stotožňujeme sa z názorom, že najväčším bohatstvom firmy sú ľudia.

(Správny človek v správny čas na správnom mieste).

Preto pri svojich riešeniach využívame aj skrytý potenciál zamestnancov klienta.

Sme s Vami od roku 2004

Máme za sebou množstvo úspešných projektov

Spolupracujeme s najlepšími

SALinvest spol. s r.o.

  Nezábudkova 6,

960 01 Zvolen

  +421 948 105 800

  jan.sali@salinvest.sk

www.salinvest.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:8843/S

Chránime prírodu

logisticky audit obrazok zem

Kde nás nájdete ?

Komora audítorov

člen Slovenskej Komory logistických auditorov KLA
Ing. Ján Šáli

© 2016 SALinvest spol. s r.o..All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.

Search