Spokojný zamestnanec urobí viac,
ako traja nespokojní.

- Henri Ford

Personalistika a riadenie ľudských zdrojov

niekedy tiež human capital management či personálny manažment je oblasť procesov v organizácii, ktorá sa zaoberá riadením a rozvojom ľudských zdrojov.

Máte nedostatok personálu?

Riadenie ľudských zdrojov sa neobmedzuje iba na personálneho riaditeľa a ďalších zamestnancov personálneho útvaru, ale týka sa prakticky všetkých manažérov v organizácii. Personalistika má úzku nadväznosť na management organizácie.

Riadenie ľudských zdrojov musí vytvárať podmienky pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu organizácie, vytváranie vhodnej organizačnej kultúry a pozitívnej klímy v organizácii. Je vhodné, aby organizácia mala spracovanú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov.

Riadenie ľudských zdrojov má širší vedný základ najmä v psychológii, sociálnej psychológii, sociológii a pedagogike. Bežná prevádzková práce personalistov zahŕňa tri základné okruhy, ktorými sú personálne administratíva, platy a mzdy a personalistika - riadenie ľudských zdrojov
Ing. Ján Šáli

Váš personál nestíha pracovať?

Od získavania pracovníkov, uzavretie pracovnej zmluvy, osobný rozvoj až po vyplácanie miezd. V praxi sa používajú rôzne pojmy, ako je personálna administratíva, personálne riadenie, riadenie ľudských zdrojov alebo riadenie ľudského kapitálu .

Z praktického hľadiska medzi nimi nie je zásadný rozdiel, jedná sa skôr o teoretické koncepcie personálnej práce a jej miesta v organizácii - od jednoduchej správy pracovníkov až po aktívnu prácu s ľudským kapitálom.
Ing. Ján Šáli

Kedy sa oplatí činnosť outsourcingovať ?

Kvalifikačný profil je pojem používaný v v personalistike a riadení ľudských zdrojov. Používa sa na označenie štruktúry a rozsahu kvalifikácia pre konkrétnu profesiu, pracovné miesto apod. Definuje jednotlivé požadované kvalifikácie (vzdelanie, praxi, špeciálne skúšky, certifikáty, ..) na rozdiel od osobné kvalifikácia, ​​ktorá sa vzťahuje ku konkrétnemu človeku.

K čomu je kvalifikačný profil v praxi? Pomocou kvalifikačného profilu sú popísané všetky kľúčové požiadavky na konkrétne pracovné miesto - teda všetko, čo má pracovník alebo uchádzač spĺňať, aby mohol danú prácu vykonávať. Za určenie kvalifikačného profilu je spravidla zodpovedný príslušný najbližší nadriadený manažér.
Ing. Ján Šáli

Máme riešenia

ako regnerovať Vaše zdroje.
Pomocou osobného kvalifikačného profilu sú popísané všetky schopnosti kľúčové osoby - teda všetko, čo konkrétna osoba spĺňa. Osobný kvalifikačný profil pracovníka je súčasťou jeho osobné zložky a v osobnom pláne rozvoja má stanovené oblasti, kde a ako svoju osobnú kvalifikáciu vylepšovať (pomocou školení, vzdelávania, získanie nových certifikátov, atď).

Hodinová konzultácia zdarma

+421 948 105 800

SALinvest spol. s r.o.

  Nezábudkova 6,

960 01 Zvolen

  +421 948 105 800

  jan.sali@salinvest.sk

www.salinvest.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:8843/S

Chránime prírodu

logisticky audit obrazok zem

Kde nás nájdete ?

Komora audítorov

člen Slovenskej Komory logistických auditorov KLA
Ing. Ján Šáli

© 2016 SALinvest spol. s r.o..All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.

Search