Máte málo miesta?

Skladovanie

Skladovanie je jedna z najdôležitejších častí ligistického systému, ktorá zabezpečuje uskladnenie produktov v miestach ich vzniku a medzi miestom vzniku a miestom spotreby. Sklady umožňujú preklenúť priestor a čas.

Výrobné zásoby zabezpečujú plynulosť výroby, zásoby obchodného tovaru zabezpečujú plynulé zásobovanie trhu. Základnou úlohou skladovania je objemové vyrovnanie a zladenie rozdielne dimenzovaných materiálových tokov.

Máte prehľad o fungovaní Vášho skladu ?

Pri rozhodovaní o koncepcii skladovania treba zohľadniť nasledujúce rozhodovacie kritériá: vybavenosť skladu vrátane správy a riadenia skladu, rozsah centralizácie skladovania, zriadenie vlastného alebo využívanie cudzieho skladu, umiestnenie skladu, úroveň zásob udržiavaných v sklade.

Otázka umiestnenia skladu sa rieši v rámci plánovania dispozície závodu alebo štruktúry distribúcie a stanovenie úrovne zásob udržiavaných v sklade sa vykonáva spravidla v rámci systému plánovania a riadenia výroby a patrí do výrobnej logistiky.

Pri skladovaní teba zabezpečiť: napojenie skladu na vnútropodnikový a mimopodnikový systém, dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v závislosti od druhu materiálu, prehľadné usporiadanie materiálu, využitie skladovej techniky na uloženie a  manipuláciu s materiálom.

Ing. Ján Šáli

Viete koľko Vás stoji skladovanie?

Požiadavky kladené na skladovacie prostriedky môžeme charakterizovať takto: ochrana tovaru – pevnosť obalu a jeho nepriepustnosť, prípadne bezprašnosť, odolnosť proti počasiu, vhodné rozmery umožňujúce vzájomnú väzbu jednotlivých druhov skladovacích prostriedkov aj obalov a jednotlivých kusov tovaru, stohovateľnosť skladovacích prostriedkov,

dobrá manipulovateľnosť, najmä možnosť jednoduchého uchopenia ručne, alebo pomocou mechanizačného prostriedku, stabilita skladovacieho prostriedku, prípadne stabilita a pevnosť celej skladovacej jednotky, vhodnosť pre automatizovanú manipuláciu, možnosť ľahkého čistenia a udržiavania skladovacieho prostriedku, schopnosť úspory priestoru pri spätnej preprave prázdnych prepravných jednotiek, možnosť dobrej likvidovateľnosti alebo recyklovateľnosti opotrebeného skladovacieho prostriedku alebo obalu.
Ing. Ján Šáli

Máte málo miesta ?

Pri rozhodovaní o koncepcii skladovania treba zohľadniť nasledujúce rozhodovacie kritériá: vybavenosť skladu vrátane správy a riadenia skladu, rozsah centralizácie skladovania, zriadenie vlastného alebo využívanie cudzieho skladu, umiestnenie skladu, úroveň zásob udržiavaných v sklade.

Otázka umiestnenia skladu sa rieši v rámci plánovania dispozície závodu alebo štruktúry distribúcie a stanovenie úrovne zásob udržiavaných v sklade sa vykonáva spravidla v rámci systému plánovania a riadenia výroby a patrí do výrobnej logistiky.

Pri skladovaní teba zabezpečiť: napojenie skladu na vnútropodnikový a mimopodnikový systém, dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v závislosti od druhu materiálu, prehľadné usporiadanie materiálu, využitie skladovej techniky na uloženie a  manipuláciu s materiálom

Ing. Ján Šáli

Máme riešenia

ako zefektívniť Vaše priestory.
Skladovanie Má veľký význam pri úžitkových vlastností tovaru. Je dôležitým medzičlánkom v procese obehu tovaru pri jeho preprave od výrobcu k spotrebiteľovi. Nastáva už vo výrobnom podniku okamihom dokončenia výroby a premiestením výrobkov do tzv. skladu hotových výrobkov (tu sa zásielky kompletizujú a zasielajú do obchod. skladov). 

Význam skladovania súvisí nielen s existenciou zásoby, surovín a polovýrobkov ale aj hotových výrobkov o skončení výroby. Skladové hospodárstvo v podniku plní dôležitú úlohu medzičlánku medzi výrobu a spotrebou, podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje a ochraňuje, rozpracovanú výrobu a hotové výrobky v skladoch je teda súčasťou logického reťazca v podnik.

Hodinová konzultácia zdarma

+421 948 105 800

SALinvest spol. s r.o.

  Nezábudkova 6,

960 01 Zvolen

  +421 948 105 800

  jan.sali@salinvest.sk

www.salinvest.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:8843/S

Chránime prírodu

logisticky audit obrazok zem

Kde nás nájdete ?

Komora audítorov

člen Slovenskej Komory logistických auditorov KLA
Ing. Ján Šáli

© 2016 SALinvest spol. s r.o..All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.

Search