“Keď budeš robiť to, čo si vždy robil,
tak dostaneš to, čo si vždy dostal.

– Jack Canfield

Podnikové procesy

Podniky, ktoré chcú v dnešnej silne konkurenčnej dobe uspieť v konkurenčnom boji, musia urobiť pre to maximum. Jednou z možností, ako prežiť v tomto boji, je zvýšenie kvality procesov, ktoré riadi a vykonáva konkrétny podnik.

Systémové riešenia v modernej logistike

Optimalizácia nekonzistentného radu v praxi.

Ciele

Integrujeme múdrosť do praktického využitia v logistike. Tvoríme vyvážené riešenia Chránime firmy pred plytvaním. Bojujeme proti firemnej slepote Pomáhame eliminovať jednotvárnu ťažkú prácu. Tú nech robia stroje

Hodnoty ktoré uznávame

Múdrosť a pokora
Čestnosť
Sloboda
Milujeme svoju prácu
Stále sa vyvíjame pre dobro všetkých

Ako pracujeme

Vypracujeme projektový návrh pre realizáciu opatrení pre dosiahnutie správneho stavu vrátane odhadu nákladov na realizáciu.

Navrhneme akčný plán realizácie schválených zmien

Realizujeme s klientom dohodnuté a schválené zmeny.

Prínosy pre klientov

Iný uhol pohľadu na svoje procesy – bojujeme proti firemnej slepote

Zlepšenie využitia zdrojov – každý projekt je šitý na mieru klienta v danom čase

Skúsený tím pracovníkov pre vyriešenie problému – využívame synergický efekt pri tvorbe riešení

Zvýšenie zisku – návratnosť investície do 1 roka Zlepšenie pracovného prostredia a miery OBP

Vyvážené riešenie s poznanou rezervou výkonu
Pomáhame nájsť vyváženosť v logistických procesoch.

Hodinová konzultácia zdarma

+421 948 105 800

SALinvest spol. s r.o.

  Nezábudkova 6,

960 01 Zvolen

  +421 948 105 800

  jan.sali@salinvest.sk

www.salinvest.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:8843/S

Chránime prírodu

logisticky audit obrazok zem

Kde nás nájdete ?

Komora audítorov

člen Slovenskej Komory logistických auditorov KLA
Ing. Ján Šáli

© 2016 SALinvest spol. s r.o..All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.

Search